Regels & reglementen

Bij zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve staat professionaliteit en kwaliteit bovenaan de lijst. Dit wordt mede gewaarborgd door het kwaliteitskeurmerk. Ten behoeve van dit keurmerk zijn er protocollen, procedures, regels en bijbehorende reglementen opgesteld.

Hieronder vindt u de aanwezige en goedgekeurde reglementen. Mocht u een reglement in willen zien of ontvangen, dan kunt u dit aanvragen per e-mail. Het gevraagde reglement zal u dan toegestuurd worden.

Privacyreglement:

Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve heeft een eigen privacyreglement.

Download privacyreglement >>

Klachtenreglement:

Indien u onverhoopt een klacht heeft, dan kunt u dit melden bij Gerrie of Johan Martens van de zorgboerderij. We zullen uw klacht vanzelfsprekend serieus nemen en indien noodzakelijk in behandeling nemen. Hier is een klachtenprocedure voor bij de Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve die gehanteerd zal worden.

Download klachtenreglement >>

Procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten of strafbare handelingen.

In de huisregels is daarom opgenomen dat agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen verboden zijn. Helaas kan het gebeuren dat deelnemers, zorgboer(in) en medewerkers er toch mee te maken krijgen. In deze procedure is vastgelegd hoe we daarmee omgaan.

Download procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten of strafbare handelingen >>

Huisregels

Op de zorgboerderij gelden huisregels.

Download huisregels >>