Flora

Er komen veel verschillende soorten wilde planten voor op onze boerderij. Door het gebruik van stalmest uit onze potstal, ontstaat op iedere grondsoort weer zijn eigen specifieke flora.

Erfbeplanting

Rond de stallen en de woning hebben we erfbeplanting staan met vooral besdragende bomen en struiken. De vogels komen hier graag op af.

Overhoekjes

Overhoekjes zijn omgevormd tot kleine natuurelementen en slootkanten worden natuurvriendelijk beheerd. Uit tellingen blijkt dat er inmiddels meer dan 60 plantensoorten op ons bedrijf voorkomen waaronder het zeldzame Moerashertshooi en het Koninginnekruid.

Hoornmanken ven

Een nat stuk weiland van anderhalve hectare hebben wij omgevormd tot het Hoornmanken ven. Rondom het ven hebben we houtwallen aangeplant die een verbindingszone vormen met het Nationaal Park. Hierdoor hebben de ree├źn en dassen voldoende beschutting als ze komen drinken.