header image

Natuurlijk boeren

Onze voorouders hebben het landschap gevormd zoals het nu is. We proberen de oude landschapsstructuur weer zichtbaar te maken op ons bedrijf.

Behalve het ven hebben we daarom ook diverse houtwallen aangelegd en hersteld. Wij willen het landschap in deze omgeving behouden en beheren, zodat het ook voor de volgende generaties goed toeven blijft. Hiervoor hebben we elkaar nodig: boeren, burgers en natuurbeschermingsorganisaties.