header image

Dagbehandeling

Door achteruitgang in het dementeringsproces worden geheugenproblemen groter en kan er sprake zijn van gedragsproblematiek. De thuissituatie is vaak zwaar belast maar opname in een zorginstelling heeft (nog) geen voorkeur.

In overleg met de mantelzorger kunnen we dan dagbehandeling starten. Door gerichte observatie en rapportage brengen wij het ziekteverloop in beeld. Vervolgens wordt een zorgplan opgesteld. Op basis van dit zorgplan wordt systematische en specialistische zorg ingezet. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de zorgboerderij.

Indien nodig kunnen we specialisten (bv psycholoog of specialist ouderengeneeskunde) inschakelen. Tevens is het inzetten van specifieke zorgactiviteiten zoals muziektherapie of reminiscentie training mogelijk. De aangeboden zorg wordt regelmatig geëvalueerd in een multidisciplinair overleg (MDO). Hierbij worden de mantelzorger, de huisarts, casemanager en de ingeschakelde specialisten uitgenodigd.