header image

Cultuurhistorie

De Hemelrijksche Hoeve is een voorbeeld van een zogenaamde Waldhufenontginning.

In de middeleeuwen is op die manier het oorspronkelijke bos in stroken van ca 60 meter breed ontgonnen. Deze stroken zijn soms kilometers diep. Daarnaast had onze boerderij ook enkele zogenaamde geriefbosjes in gebruik. Hier werd hout gehaald om mee te bouwen, bezems van te maken of om de broodoven mee heet te stoken. Een overblijfsel van die tijd is het voorpootrecht. Dit betekent dat we het recht hebben om in de berm langs de weg op grond van de gemeente bomen te planten en te oogsten. Dit recht kan alleen maar door vererving overgebracht worden.