header image

Biologische productiewijze

In 1993 hebben we gekozen voor de biologische bedrijfsvoering in ons bedrijf. Dit betekent dat we op De Hemelrijksche Hoeve geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Ook worden er geen genetisch gemanipuleerde stoffen gebruikt. Op deze manier wordt het milieu zo min mogelijk belast.

Daarnaast besteden we extra aandacht aan het welzijn van de dieren en streven we naar een gesloten kringloop op ons bedrijf. Zo wordt het graan gebruikt als veevoer voor onze koeien en zorgt de koemest voor een vruchtbare bodem. Ook klaver is voor ons bedrijf belangrijk. Het bindt namelijk stikstof uit de lucht. Door nu klaver en gras langs elkaar te zaaien kan ook het gras om te groeien gebruik maken van de klaverstikstof.

Eko

In de winkel kunt u biologische producten herkennen aan het EKO-keurmerk. Alleen als dit logo op een product staat weet u zeker dat het volgens de biologische normen geproduceerd is. Om u die zekerheid te kunnen geven worden wij regelmatig gecontroleerd of we voldoen aan alle regels. Dit gebeurt door de onafhankelijke SKAL-organisatie. Het betreft een uitgebreide controle van grond, gewas, vee en boekhouding. Na goedkeuring wordt pas het EKO-keurmerk toegekend.